آرایشی بهداشتی ایمنی
 • ٪۱۵دستگاه ضدعفونی کننده
  دستگاه ضدعفونی کننده
  ۱,۴۰۰,۰۰۰ ۱,۱۹۰,۰۰۰ تومان
 • ٪۲۵ماسک نانو N95 بدون فیلتر
  ماسک نانو N95 بدون فیلتر
  ۸۰,۰۰۰ ۶۰,۰۰۰ تومان
 • ٪۴۴ماسک نانو سه لایه (ماسک جراحی)
  ماسک نانو سه لایه (ماسک جراحی)
  ۸۰,۰۰۰ ۴۵,۰۰۰ تومان